Msze św. za + Katarzynę Berestkę


1.    Od Uczestników Pogrzebu                14. 09. Godz. 7.00;
2.    Od wnuczki Danuty z rodziną                28. 09. Godz. 7.00;
3.    Od córki Heleny z rodziną                24. 09. Godz. 7.00;
4.    Od Teresy i Stanisława Półćwiartków            10. 10. Godz. 7.00;
5.    Od Emilii z rodziną                        1. 09. Godz. 7.00;
6.    Od Doroty z rodziną                    3. 09. Godz. 7.00;
7.    Od Róży Żywego Różańca                5. 09. Godz. 7.00;
8.    Od Stanisława Jagieły z rodziną                6. 09. Godz. 7.00;
9.    Od Zofii Turek z Sarzyny                    10. 09. Godz. 18.00;
10.    Od Marii Drożdżal z rodziną z USA            11. 09. Godz. 7.00;
11.    Od brata Władysława z rodziną                12. 09. Godz. 18.00;
12.    Od córki Marii z mężem                    13. 09. Godz. 7.00;
13.    Od wnuczki Agnieszki z Maćkiem                15. 09. Godz. 18.00;
14.    Od wnuczki Małgorzaty z rodziną                17. 09. Godz. 7.00;
15.    Od wnuczki Agaty z rodziną                19. 09. Godz. 18.00;
16.    Od wnuczki Marty z rodziną                21. 09. Godz. 18.00;
17.    Od koleżanek i kolegów z UG Leżajsk            22. 09. Godz. 7.00;
18.    Od koleżanek z pracy Bożeny                26. 09. Godz. 18.00;
19.    Od sąsiadów Flisów                    29. 09. Godz. 7.00;
20.    Od Stanisławy i Józefa Kotula                12. 10. Godz. 7.00;
21.    Od Zbigniewa i Elżbiety Perlak z rodziną        16. 10. Godz. 7.00;
22.    Od koleżanek i kolegów córki Marii ze SP w Nowej Sarzynie 19. 10 godz. 7.00;
23.     Od syna z rodziną                    23. 10. Godz. 7.00;
24.    Od wnuczki Sabiny z rodziną                18. 09. Godz. 7.00;

 

Poniższe Msze św. zostaną odprawione w roku 2019

 

25.    Od rodziny Boruckich 02.01 g. 7.00;
26.    Od wnuków 14.01 g. 7.00;
27.    Od rodziny Rumierzów 31. 01 g. 17.00;
28.    Od rodziny Borkowskich 15.02 g. 7.00;
29.    Od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 25.02 g. 7.00;
30.    Od brata Kazimierza z żoną i rodziną 06.03 g. 17.00;
31.    Od Emilii Trojnar 18.03 g. 7.00;
32.    Od trzymanicy Bogusławy z mężem 05.04 g. 18.00;
33.    Od rodziny Rudzińskich z Leżajska 13.04 g. 7.00;
34.    Od Władysławy z rodziną 27.04 g. 7.00;
35.    Od Doroty z Tarnawca z rodziną 09.05 g. 18.00;
36.     Od rodziny Chojnackich 18.05 g. 18.00;
37.    Od swata Lipińskiego 03.06 g. 7.00;
38.    Od współpracowników  VEOLIA Leżajsk 05.06 g. 18.00;
39.    Od współpracowników  VEOLIA Leżajsk 10.06 g. 7.00;
40.    Od współpracowników  VEOLIA Leżajsk 19.06 g. 18.00;
41.    Od społeczności ŚDS z Jelnej 24.06 g. 7.00;
42.    Od koleżanek i kolegów z pracy ze ŚDS w Jelnej 28.06 g. 18.00.