Msze św. za + Marię Fil
1.    Od Uczestników Pogrzebu                5. 09. Godz. 18.00
2.    Od syna i synowej                        25. 09. Godz. 7.00
3.    Od wnuka Dominika                    12. 11. Godz. 17.00
4.    Od wnuka Rafała                        15. 11. Godz. 7.00
5.    Od wnuka Tomasza                    17. 11. Godz. 7.00
6.    Od FZŚ                            24. 11. Godz. 17.00
7.    Od swatowej z rodziną                    26. 09. Godz. 7.00
8.    Od rodziny Zawadzkich                    27. 09. Godz. 7.00
9.    Od kuzynki Drożdżalowej                21. 09. Godz. 7.00
10.    Od rodzin Mokrzyckich i Małeckich            13. 11. Godz. 7.00

Poniższe Msze św. będą odprawione w roku 2019.

11.    Od Rady Sołeckiej 4.01 g. 7.00
12.    Od Rady Sołeckiej 13.01 g. 7.00
13.    Od rodziny Bigasów 23.01 g. 17.00
14.    Od Stanisława i Elżbiety Siedleckich z rodziną 28.01 g. 17.00
15.    Od Agnieszki i Macieja Kurzejów z rodziną 11.02 g. 17.00
16.    Od kolegów Stanisława z maszynowni 16.02 g. 17.00
17.    Od kolegów Stanisława z maszynowni 28.02 g. 7.00
18.    Od rodziny Mazurów ze Starego Miasta 7.03 g. 7.00
19.    Od Antoniego i Haliny Ryczkowskich 15.03 g. 7.00
20.    Od rodziny Ciągłów 18.03 g. 17.00
21.    Od chrześnicy Bogumiły 19.03 g. 7.00
22.    Od rodziny Drożdżal 25.03 g. 7.00
23.     Od rodziny Baran 30.03 g. 17.00
24.    Od rodziny Miazgów, Mierzwów i Stąporów 2.04 g. 18.00
25.    Od rodziny Siedleckich z Sarzyny 6.04 g. 18.00
26.    Od rodziny Koniorów 12.04 g. 18.00