Msze św. za + Tadeusza Jakubowskiego                    

                                                                                                                                                                      (pogrzeb 29.04.2019 JELNA)

W 2019r. w kościele w Jelnej:

 

1. od uczestników pogrzebu     29.11.2019 g.17.00
2. od żony Heleny     9.12.2019 g.17.00

 

W 2020r w kościele w Jelnej:

 

1.  od syna Krzysztofa z rodziną                08.01 g. 17.00
2.  od syna Tomasza z rodziną                23.01 g. 17.00
3.  od syna Janusza z rodziną                29.01 g. 17.00
4.  od Anny i Ireneusza                    05.02 g. 7.00
5.  od rodziny Wierzbickich                14.02 g. 7.00
6.  od rodziny Suszyło                    22.02 g. 17.00
7.  od Andrzeja i Ewy Chojnackich             07.03 g. 7.00
8.  od nauczycieli emerytów (1z2)            11.03 g. 7.00
9.  od nauczycieli emerytów (2z2)            24.03 g. 17.00
10.  od brata Józefa z rodziną                 06.04 g. 18.00
11.  od bratanka Tomasza z rodziną            15.04 g. 7.00
12.  od bratanicy Jolanty z rodziną            28.04 g. 18.00
13.  od Pracowników Szkoły Podstawowej w Jelnej     04.05 g. 7.00
14.  od rodziny Maruszaków                 16.05 g. 18.00
15.  od Józefa i Ireny Wiatr z rodziną             26.05 g. 7.00
16.  od Wiesławy i Stanisława Giża             05.06 g. 7.00
17.  od chrześnicy Anny                 22.06 g. 18.00
18.  od Elżbiety Zastawnej z rodziną             29.06 g. 7.00
19.  od Katarzyny Jakubowskiej z Nowej Sarzyny     13.07 g. 18.00
20.  od rodziny Łyko i Turczyn w Woli Zarczyckiej     25.07 g. 7.00
21.  od kolegów syna Krzysztofa  z Zakładu Gospodarki Komunalnej  (1z4) 29.07 g. 7.00
22.  od kolegów syna Krzysztofa  z Zakładu Gospodarki Komunalnej  (2z4) 05.08 g. 18.00
23.  od kolegów syna Krzysztofa  z Zakładu Gospodarki Komunalnej  (3z4) 14.08 g. 7.00
24.  od kolegów syna Krzysztofa  z Zakładu Gospodarki Komunalnej  (4z4) 22.08 g. 18.00
25.  od uczniów z rocznika 1978                        07.09 g. 7.00
26.  od rodziny Grabowców                         16.09 g. 18.00
27.  od rodziny Wiatrów i Wośków                     28.09 g. 7.00
28.  od Klubu PUKS Francesco                         03.10 g. 17.00
29.  od Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna  (1z2) 14.10 g. 7.00
30.  od Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna  (2z2) 22.10 g. 17.00
31.  od brata Zygmunta z rodziną z Kopek                 03.11 g. 7.00