Msze św. za + Piotra Kozłowskiego                

                                                                                                                                                         (pogrzeb  11 05.2019 JUDASZÓWKA)

 

Od żony z dziećmi i od teściów – 29. 06. 2019 g. 10.00

 

W 2020r. w kościele w Judaszówce:

 

1.  od uczestników pogrzebu                    04.01
2.  od rodziców                             06.01
3.  od siostry Justyny z rodziną                     16.01
4.  od siostry Małgorzaty z rodziną                 21.01
5.  od koleżanek i kolegi z klasy z Judaszówki             28.01
6.od kuzynki Ewy z rodziną                    01.02
7.od kuzyna Pawła z rodziną                    07.02
8.od Bogdana z rodziną                        18.02
9.od rodzin Płachtów, Banasiów i Jarosiewiczów        26.02
10.od kolegi Mariusza i Marzeny Kozłowskich z rodziną        06.03
11.od rodziny ze Smyczów                    10.03
12.od Teresy i Grzegorza Szarek                    17.03
13.od Ireny i Piotra Płachtów                    27.03
14.od Lucyny Bujak z rodziną                    31.03
15.od brata Andrzeja z rodziną                    07.04
16.od trzymanicy Darii                        13.04
17.od rodziny Siwców                        21.04
18.od rodziny Berestków                    30.04
19.od stryja Mariana z rodziną                    06.06
20.od Agaty i Wiesława Olechowskich                09.06
21.od Ewy i Antoniego Tudrynów                 11.06
22.od Ewy i Antoniego Tudrynów                18.06
23. od firmy Owocowe Smaki                    21.06
24. od Przewodniczącego Lubelskiej Rady Wojewódzkiej RI Solidarność 29.06
25.  od chrześnicy Beaty z rodziną                13.07
26. od siostry Doroty z rodziną                    19.07
27. od chrześnicy Klaudii                    30.07
28. od rodziny Buszta                        20.08
29. od uczniów klasy I C z wychowawcą                01.09
30. od rodziny Bieleckich                    05.09
31.  od Jacka z rodziną                        22.09
32. od Ireny i Józefa Wiatr                    01.10
33. od rodzin Siuzdaków i Gebeli                09.10
34. od rodzin Siuzdaków i Gebeli                 23.10
35.  od kolegów i koleżanek z klasy córki Amelii z wychowawczynią 13.10
36. od rodziny Tudrynów                    18.11

 

Intencje do odprawienia poza parafią (rok 2019):

 (Intencje przekazane ks. Zdzisławowi Bieleckiemu, z parafii pw. św. Barbary w Mychowie - diec. Sandomierska)

1 od rodziny Terechów 01.07
2 od Leżajskiego Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych 02.07
3 od rodziny Grzywnych 03.07
4 od Koła Gospodyń z Judaszówki 04.07
5 od rodziny Mołdochów 05.07
6 od Bronisławy Sarzyńskiej 08.07
7 od Joanny i Krzysztofa Myćka 09.07
8 od rodziny Czajów 10.07
9 od Ireny  i Mariana Dec 11.07
10 od rodziny Kłaków 12.07
11 od rodzin Wikierów, Szarków i Potaczałów 15.07
12 od Haliny Grabarz z rodziną 16.07
13 Od rodziny Kaniów z Jelnej 17.07
14 Od rodziny Sarzyńskich 18.07
15 Od rodziny Wołoszyn 19.07
16 od rodziny Kozłowskich z Tarnobrzega 22.07
17 od Elżbiety i Tomasza Szempruch z rodziną 23.07
18 od Barbary i Krzysztofa Madej z rodziną 24.07
19 od koleżanek i kolegi z pracy siostry Justyny 25.07
20 od OSP z Jelnej 26.07
21 od pracowników firmy Romero z Nowej Sarzyny 29.07
22 od rodziny Tudrynów ze Smyczów 30.07
23 od rodzin Romańskich i Banasiów 31.07
24 od rodziny Czajów 01.08
25 od rodziny Czajów 02.08
26 od rodziny Czajów 03.08