+ Bronisław Kuszaj                     Pogrzeb  dn. 2.08. 2019 r.

 

 

Rok 2020 (w kościele w Jelnej)

 

1.    Od uczestników pogrzebu                    18.01 g. 7.00
2.    Od córki Wiesławy z rodziną                15.02 g. 7.00
3.    Od syna Janusza z rodziną                  19.02 g. 17.00
4.    Od wnuczki Małgorzaty i Adriana          21.02 g. 17.00
5.    Od córki Grażyny z rodziną                  25.02 g. 7.00
6.    Od wnuczki Moniki z rodziną                 29.02 g. 7.00
7.    Od żony Józefy                                    03.01 g. 7.00
8.    Od córki Lucyny z rodziną                     03.03 g. 17.00
9.    Od syna Pawła z rodziną                      11.03 g. 17.00
10.    Od syna Krzysztofa z rodziną                12.03 g. 17.00
11.    Od swatów Kiełbowiczów oraz Aliny i Stanisława z rodzinami    28.09 g. 18.00
12.    Od rodziny Dąbrowskich z dziećmi           06.04 g. 7.00
13.    Od Krzysztofa z rodziną                          04.06 g. 7.00
14.    Od siostry z rodziną                               25.01 g. 17.00
15.    Od siostrzenicy Urszuli z rodziną              07.02 g. 7.00
16.    Od Edwarda Pączka z rodziną                 22.02 g. 7.00
17.    Od szwagra Michała z rodziną                 21.03 g. 7.00
18.    Od swatów Janczewskich z rodziną         27.04 g. 7.00
19.    Od rodziny Doleckich                             28.05 g. 7.00

 

Msze św., które zostaną odprawione poza Parafią:

 

1.    Od Mariusza z rodziną                       15.01.2020  (o. Artur - urlop ferie)
2.    Od pielęgniarek z kardiologii              16.01.2020  (o. Artur - urlop ferie)
3.    Od koleżanek ze szpitala                   17.01.2020  (o. Artur - urlop ferie)
4.    Od szwagrów i szwagierek Grażyny    18.01.2020  (o. Artur - urlop ferie)
5.    Od sąsiadów syna Janusza                19.01.2020  (o. Artur - urlop ferie)

 

Msze św. przekazane ks. Zdzisławowi Bieleckiemu, Proboszczowi  parafii Mychów koło Ostrowca Świętokrzyskiego:

6.    Od sąsiadów syna Janusza                4.03 2020 r.
7.    Od rodziny Maruszaków                    5.03
8.    Od kolegi Mariana Kani                    7.03
9.    Od kolegów Janusza z pracy                9.03
10.    Od koleżanek z działu żywienia w szpitalu        10.03
11.    Od Matuszkowej z Przychojca                11.03