Msze  św. za + Marię Zawadzką


Rok 2020


1.    Od Uczestników Pogrzebu            25.01 g. 7.00    
2.    Od Kazimiery Kozyry                01.02 g. 17.00
3.    Od Władysława Kozyry z rodziną        07.02 g. 17.00
4.    Od rodziny Drożdżali                08.03 g. 17.00
5.     Od Zofii Zygmunt                    19.06 g. 18.00
6.     Od bratanicy Ryszardy z rodziną        19.06 g. 7.00
7.     Od rodziny Machowskich            9.05 g. 7.00
8.     Od Kazimierza Kulec z rodziną            14.05 g. 7.00
9.     Od rodzin Szalów i Majkutów            18.05 g. 7.00
10.     Od Czesława i Kazimiery Zawadzkich        21.05 g. 7.00
11.     Od syna Stanisława z żoną i rodziną        22.05 g. 7.00
12.     Od Alicji i Ireneusza z rodziną            29.05 g. 7.00
13.     Od męża Mieczysława                30.05 g. 7.00
14.     Od córki Czesławy z rodziną            1.06 g. 18.00
15.     Od syna Jana z rodziną                16.06 g. 7.00
16.     Od rodziny Misiaków                18.06 g. 7.00
17.     Od rodzin Miazgów i Indyckich            22.06 g. 7.00

18.     Od Krystyny z rodziną                21.09 g. 7.00

1