(pogrzeb Jelna 17.09.2019)

 


Msze za + Helenę Lipińską


(rok 2020)

 


1. od uczestników pogrzebu                        13.01 g. 7.00
2. od córki Janiny z rodziną                        15.01 g. 17.00
3. od synów Andrzeja, Zygmunta i Tadeusza                28.01 g. 17.00
4. od syna Krzysztofa z rodziną                        20.02 g. 7.00
5. od syna Jacka z rodziną                        06.03 g. 7.00
6. od rodziny Liszka                            10.03 g. 17.00
7. od sąsiadów Berestków                        18.03 g. 7.00
8. od rodziny Jandzińskich                        24.03 g. 7.00
9. od rodziny Czerwonków                        28.03 g. 7.00
10. od Marii Decowskiej                            01.04 g. 7.00
11. od rodziny Marcinowskich                        14.04 g. 7.00
12. od przyjaciółek Danuty i Marii z Sarzyny                23.04 g. 7.00
13. od przyjaciół Andrzeja z Leżajska                    19.08 g. 7.00
14. od przyjaciół Andrzeja z Leżajska                    24.08 g. 7.00
15. od Haliny Piech z rodziną                        29.08 g. 7.00
16. od rodziny Wylaziów i Majewskich                01.09 g. 18.00

 

Msze św. przekazane ks. Zdzisławowi Bieleckiemu, Proboszczowi  parafii Mychów koło Ostrowca Świętokrzyskiego:

 


1. od Teresy Dużak i Kazimierza                    12.03 2020 r.
2. od Renaty Dec z rodziną                        14.03
3. od rodziny Niedbałów                            16.03
4. od Elżbiety, Heleny i rodziny Strojków z Sarzyny            17.03
5. od dróżników PLK                            18.03
6. od sąsiadów Lisów                            19.03
7. od Krystyny Marcinowskiej z rodziną                21.03
8. od Katarzyny Baj z rodziną ze Starego Miasta            23.03
9. od Julii Lipińskiej z rodziną                        24.03
10. od rodziny Bajów                            25.03
11. od Doroty, Mariusza i Tomasza Lipińskich            26.03
12. od Marii Lipińskiej z rodziną                    28.03