Msze za + Bronisława Potaczałę

(pogrzeb Jelna 21.09.2019)


Rok 2020


1. od uczestników pogrzebu                        14.01 g. 7.00
2. od córki z rodziną                                   30.01 g. 17.00
3. od syna                                                 21.02 g. 7.00
4. od rodziny Marchutów                             16.03 g. 17.00
5. od rodziny Zygmuntów i Niemczyków        26.03 g. 17.00
6. od rodziny Lizaków                                 17.04 g. 18.00
7. od brata Juliana z rodziną                        01.06 g. 18.00 

 

Msze św. przekazane ks. Zdzisławowi Bieleckiemu, Proboszczowi parafii Mychów koło Ostrowca Świętokrzyskiego

  1. od sąsiadów Bajów 30.03
  2. od sąsiadów Kostków i Bajów 31.03