+ Zbigniew Jagiełło                                    Pogrzeb: 4. 12. 2019 r.

 


2020 r.

 


1. Od uczestników pogrzebu                                       17.01 g. 17
2. Od syna Czesława z rodziną                                    22.01 g. 17
3. Od córki Danuty z rodziną                                      25.01 g. 17
4. Od wnuczki Beaty z rodziną                                    31.01 g. 7
5. Od wnuczki Małgorzaty  rodziną                              5.02 g. 17
6. Od wnuczki Pauliny z rodziną                                  11.02 g. 17
7. Od Heleny Mierzwińskiej i rodziny Lis                       13.02 g. 17
8. Od sąsiadów                                                         24.02 g. 17
9. Od trzymanicy Zofii                                               10.03 g. 7
10. Od Marii Drożdżal z rodziną                                  14.03 g. 7
11. Od Doroty Zygmunt z rodziną                               21.03 g. 17
12. Od Emilii Baj z rodziną                                         25.03 g. 7
13. Od swatów                                                         27.03 g. 17
14. Od Krystyny Klimek z rodziną                               31.03 g. 18
15. Od Danuty i Marka Baj z rodziną                           7.04 g. 7
16. Od Zofii Turek                                                    11.04 g. 18
17. Od syna Eugeniusza i synowej                              21.04 g. 7
18. Od Małgorzaty i Dariusza Rajca z synami               22.04 g. 7
19. Od Jolanty i Mariusza Brygin z rodziną i Esterą        1.09 g. 7
20. Od wnuków Artura i Rafała                                   11.09 g. 18

 

 

Msze św. przekazane ks. Zdzisławowi Bieleckiemu, Proboszczowi  parafii Mychów koło Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ROK 2019


1. Od trzymanicy Marii Boroń                                  10.12.2019 r.
2. Od Renaty Dziob-Wawrzaszek                             11.12
3. Od Teresy i Stanisława Jagieła z rodziną               12.12
4. Od Antoniny i Stanisława Niedbała z rodziną         16.12
5. Od rodziny Babiaków z Mizernej                          17.12
6. Od rodziny Bajów                                              18.12
7. Od Haliny i Tadeusza Koprek                              19.12

 

 

ROK 2020

 

 

8. Od Józefa Padowskiego z Rudy Łańcuckiej            2.01.2020
9. Od Zarządu OSP Jelna                                        3.01
10. Od pracowników piekarni i kierowców                4.01
11. Od Rady Parafialnej                                         7.01
12. Od chrześnicy Haliny z rodziną                          8.01
13. Od Rady Nadzorczej, zarządu i pracowników Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie                                                                                         9.01
14. Od Rady Nadzorczej, zarządu i pracowników Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Nowej Sarzynie                                                                                         10.01
15. Od chrześniaka Edwarda                                  11.01
16. Od  Ewy i Franciszka Pinderskich z rodziną         14.01
17. Od rodziny Wierzbickich                                   15.01
18. Od rodziny Sołtysów                                       16.01