+ Halina Drożdżal                         pogrzeb 13.12.20219

Msze św. w roku 2020

 od uczestników pogrzebu 16 marca 7.00

1.    Od chrześnicy z mężem                             15 stycznia 17.00
2.    Od Ireny Joniec z mężem                           17 stycznia 7.00
3.    Od męża Krzysztofa                                   23 stycznia 7.00
4.    Od swatowej Ireny z rodziną                       27 stycznia 17.00
5.    Od Beaty i Dariusza Szydło                         29 stycznia 7.00
6.    Od rodziny Danysów                                  30 stycznia 7.00
7.    Od Magdaleny i Sylwestra z rodziną              3 lutego 17.00
8.    Od rodziny Szydłów                                    6 lutego 7.00
9.    Od Krystyny Kulpy                                      10 lutego 17.00
10.    Od rodziny Drożdżalów z Baranówki            12 lutego 17.00
11.    Od syna z rodziną                                     17 lutego 17.00
12.    Od Haliny, Iwony i Mateusza Drożdżalów     21 lutego 17.00
13.    Od rodziny Wierzbickich                             5 marca 17.00
14.    Od Krzysztofa i Heleny Pączków i Józefy Kuszaj        9 marca 17.00
15.    Od uczestników pogrzebu                         16 marca 7.00
16.    Od Elżbiety i Stefana Szarek z rodziną        23 marca 17.00
17.    Od Urszuli i Czesława Klimek z rodziną       30 marca 7.00
18.    Od Zofii Zygmunt                                     31 marca 7.00
19.    Od współpracowników Elżbiety ze Szkoły Podstawowej w Jelnej 1 kwietnia 7.00
20.    Z Róży Zofii Zygmunt                               6 kwietnia 7.00
21.    Od Ewy Kozyry z rodziną                          16 kwietnia 7.00
22.    Od rodziny Jarosz                                    21 kwietnia 7.00
23.    Od Krystyny Maruszak z rodziną                9 września 7.00
24.    Od córki Elżbiety z rodziną                       16 września 18.00
25.    Od wnuczki Katarzyny z rodziną                19 września 18.00

 

Msze św. odprawione poza naszym kościołem

(przez ks. Zdzisława Bieleckiego z parafii Mychów

koło Ostrowca Świętokrzyskiego)

 

1.    Od rodziny Czapla        7.05
2.    Od rodziny Czapla        8.05
3.    Od sąsiadów Mierzwów        9.05
4.    Od Haliny Maruszak z rodziną        11.05
5.    Od Ryszarda Drożdżala z Giedlarowej z rodziną        12.05
6.    Od rodziny Klimków        13.05
7.    Od rodziny Maruszaków z Sarzyny        14.05
8.    Od Grupy Seniorów        15.05
9. Od pracowników Firmy DMP Wilmeks        16.05
10. Od pracowników Firmy DMP Wilmeks       18.05
11. Od pracowników Firmy DMP Wilmeks        19.05
12. Od właścicieli Firmy DMP Wilmeks        20.05