+ Zofia Miazga


Pogrzeb 2. 02. 2020 r.

 

Msze św. w roku 2020:

 


1.    Od uczestników pogrzebu                23 września g. 18.00
2.    Od dzieci z rodziną                    26 września g. 18.00
3.    Od dzieci z rodziną                    30 września g. 7.00
4.    Od dzieci z rodziną                    10 października g. 17.00
5.    Od dzieci z rodziną                    19 października g. 17.00
6.    Od dzieci z rodziną                    31 października g. 17.00
7.    Od dzieci z rodziną                    9 listopada g. 17.00
8.    Od wnuka Bartłomieja                13 listopada g. 7.00
9.    Od wnuka Dariusza                    19 listopada g. 17.00
10.    Od wnuka Pawła z rodziną            22 listopada g. 17.00
11.    Od swatowej Józefy                14 grudnia g. 17.00

 


Msze św., które będą w Jelnej w 2021 r.

 

 

 1. Od rodziny Mierzwów 01.01.2021 godz. 17.00
 2. Od rodziny Drożdżali 16.01.2021 godz. 7.00
 3. Od Aleksandry Drożdżal 29.0.2021 godz. 17.00
 4. Od rodziny Rytubów 09.02.2021 godz. 7.00
 5. Od Jolanty i Andrzeja Marek 19.02.2021 godz. 17.00
 6. Od wnuczki Pauliny z rodziną 01.03.2021 godz. 7.00
 7. Od wnuków z Rudy Łańcuckiej 09.03.2021 godz. 17.00
 8. Od rodziny Wiśniewskich 20.03.2021 godz. 7.00
 9. Od sąsiadów Horoszków 31.03.2021 godz. 17.00
 10. Od pracowników przedszkola Jedyneczka 10.04.2021 godz. 7.00
 11. Od wnuczki Pauliny z rodziną 22.04.2021 godz. 17.00
 12. Od siostry Anieli 01.05.2021 godz. 17.00
 13. Od siostry Marii 10.05.2021 godz. 17.00
 14. Od siostry Alicji 20.05.2021 godz. 7.00
 15. Od Rady Sołeckiej 04.06.2021 godz. 17.00
 16. Od koleżanek ze SP córki Anny 15.06.2021 godz. 7.00
 17. Od emerytek z przedszkola Niezapominajka 19.06.2021 godz. 17.00
 18. Od pracowników przedszkola Niezapominajka 30.06.2021 godz. 7.00
 19. Od rodziny Hossa 12.07.2021 godz. 17.00
 20. Od Stowarzyszenia Złoty Potok 18.07.2021 godz. 17.00
 21. Od rodziny Osipa 02.08.2021 godz. 7.00
 22. Od kierownictwa i pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Rzeszowie 17.08.2021 godz. 17.00
 23. Od dyrekcji Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie 23.08.2021 godz. 7.00
 24. Od dyrekcji Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie 24.08.2021 godz. 17.00
 25. Od dyrekcji Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie 28.08.2021 godz. 7.00
 26. Od Zakładu remontowo – budowlanego Organika w Nowej Sarzynie 10.09.2021 godz. 17.00
 27. Od Zakładu remontowo – budowlanego Organika w Nowej Sarzynie 12.09.2021 godz. 17.00

 

 

Msze św. odprawione poza naszym kościołem

(przez ks. Zdzisława Bieleckiego z parafii Mychów

koło Ostrowca Świętokrzyskiego)

 


1.    Od pracowników maszynowni Hortino Leżajsk        12.06
2.    Od Teresy i Mieczysława Flis        13.06
3.    Od dyrektorów szkół i przedszkoli        15.06
4.     Od rodziny Bielaków        16.06
5.    Od koleżanek z Koła Gospodyń        17.06
6.    Od kuzynki Barbary Pączka z rodziną        18.06
7.     Od kuzynki Urszuli Król z rodziną        19.06
8.     Od koleżanek z pracy Grażyny z Poltino        20.06
9.     Od Danuty i Piotra Curzytek z rodziną        22.06
10.     Od Karoliny       23.06
11.     Od sąsiada Mieczysława Zawadzkiego        24.06
12.     Od rodziny Machowskich        25.06
13.     Od rodzin Stańczyków i Dubów        26.06
14.     Od rodziny Dreslerów        27.06
15.     Od rodziny Różyckich        29.06
16.     Od rodziny Kulców        30.06
17.     Od Zofii Zygmunt i rodziny Szczęchów        1.07
18.    Od rodziny Kulców        2.07
19.    Od pracowników przedszkola Niezapominajka        3.07
20.    Od emerytów przedszkola Niezapominajka        4.07
21.    Od rodziny Bajdów z Bochni i Stanisławic         6.07
22.    Od rodziny Bajdów z Bochni i Stanisławic        7.07
23.     Od rodziny Bajdów z Bochni i Stanisławic        8.07
24.    Od rodziny Stąporów        9.07
25.    Od rodziny Mierzwów        10.07
26.    Od rodziny Kubatów        11.07
27.    Od Heleny i Mariana Miazgów        13.07
28.    Od Renaty i Stanisława Miazgów        14.07
29.    Od rodziny Rudzińskich z Rudy Łańcuckiej        15.07
30.    Od koleżanek i kolegów z pracy córki Grażyny        16.07
31.    Od koleżanek i kolegów z pracy córki Grażyny        17.07
32.    Od koleżanek i kolegów z pracy córki Grażyny        18.07
33.      Od Antoniny i Stanisława Waśko        20.07
34.    Od rodziny Filów        21.07
35.    Od wnuków        22.07
36.    Od koleżanek z pracy córki Anny z przedszkola w Rzeszowie        23.07
37.    Od koleżanek z pracy córki Anny z przedszkola w Rzeszowie        24.07
38.    Od koleżanki Katarzyny Majewskiej z Łukowej        25.07
39.    Od kuzyna Władysława        27.07
40.    Od Zdzisława Indyckiego z rodziną        28.07
41.    Od Stowarzyszenia Złoty Potok        29.07