Pogrzeb Jelna 21.05.2020

Msze św. za + Tadeusza Ner

 

W kościele w Jelnej w 2020r:

 1. Od uczestników pogrzebu            23.11.2020 godz.7.00
 2. Od rodziny Trestków                    26.11.2020 godz. 7.00
 3. Od Małgorzaty Pucia                    30.11.2020 godz. 17.00
 4. Od rodziny Lisów                         09.12.2020 godz. 17.00
 5. Od sąsiadów                                21.12.2020 godz. 7.00
 6. Od Stanisława Jagiełły z rodziną   28.12.2020 godz. 7.00
 7. Od siostry i szwagra Szczepana    30.12.2020 godz. 17.00

 

 

Msze poza parafią (przekazane ks. Zdzisławowi Bieleckiemu

z parafii Mychów koło Ostrowca Świętokrzyskiego

- Diec Sandomierska):

 

 

 

 1. Od Doroty z rodziną        2.09 2020 r.
 2. Od Bogusława Matuszek z rodziną        3.09
 3. Od bratowej z rodziną        4.09
 4. Od Łukasza Matuszek z rodziną        7.09
 5. Od rodziny Bajanów       8.09
 6. Od siostrzeńca Andrzeja z rodziną        9.09
 7. Od siostrzenicy Janiny z mężem        10.09
 8. Od siostry Danuty z rodziną        11.09
 9. Od siostrzeńca Janusza i siostrzenicy Marii        14.09
 10. Od bliskich znajomych        15.09
 11. Od Mariana Kani z rodziną        16.09