+ Ks. Gerard Zygmunt

Pogrzeb Jelna 13.05.2020 r.

 1. Od uczestników pogrzebu                         10. 11. 2020 r. g. 17.00
 2. Od Mamy                                                13. 11. 2020 r. g. 17.00
 3. Od brata z rodziną                                   15. 11. 2020 r. g. 7.00

Msze św. będą odprawione w roku 2021 w Jelnej:

 1. Od rodziny Misiów 08.01.2021 godz. 17.00
 2. Od Marii i Jana Bis z Nowej Wsi 19.01.2021 godz. 7.00
 3. Od bratanków Mateusza, Wojciecha i Macieja z żonami 05.02.2021 godz. 17.00
 4. Od siostrzeńca Tomasza z rodziną 27.02.2021 godz. 17.00
 5. Od rodziny Krawców 13.03.2021 godz. 7.00

Msze św. będą odprawione poza naszą parafią (Ks. Zdzisław Bielecki, parafia Mychów):

 1. Od Rady Parafialnej 2.09 2020 r.
 2. Od Zarządu i Zawodników PUKS Francesco 3.09
 3. Od kuzynki Teresy z rodziną 4.09
 4. Od Stanisława i Krystyny Baran 5.09
 5. Od rodziny Misiów 6.09
 6. Od siostrzeńca Piotra z rodziną 7.09
 7. Od Wiesława i Jolanty Miś 8.09
 8. Od rodziny Janczewskich 9.09
 9. Od rodziny Bielaków 10.09
 1. Od rodziny Horoszków 11.09
 2. Od Braci z Konwentu Łódzkiego 12.09