+ Anna Kowal

 


Pogrzeb Jelna 2020-10-20


W kościele w Jelnej


1. Od Uczestników Pogrzebu                                 25.11.2020 g.17
2. Od syna Zdzisława                                           28.11.2020 g.17
3. Od syna Tomasza z rodziną                              12.12.2020 g. 17
4. Od córki Krystyny Nyc                                      19.12.2020 g. 7
5. Od męża Jana                                                  29.12.2020 g. 7
6. Od syna Marka Kowala z żoną i dziećmi              04.01.2021 g. 17
7. Od Grażyny Chmiel                                           13.01.2021 g. 17
8. Od Janiny Dąbek                                              22.01.2021 g. 17
9. Od Władysława i Genowefy Loryś z rodziną         11.02.2021 g. 17
10. Od pracowników Szkoły Podst. w Jelnej            26.02.2021 g. 17


Msze poza Parafią (przez ks. Zdzisława Bieleckiego z parafii Mychów k. Ostrowca Świętokrzyskiego):


1. Od rodziny Koniecznych    19.04 2021 r.

2. Od rodziny Koniecznych    20.04
3. od sąsiadów i znajomych    21.04
4. Od wnuczek    22.04
5. Od wnuczek    23.04
6. Od Marii Kowal i rodziny Małaszowskich    24.04
7. Od Marii Mierzwy z rodziną    26.04
8. Od Wiesława i Barbary Mierzwa    27.04
9. Od Krzysztofa i Heleny Mierzwa    28.04
10. Od Mariana i Elżbiety z rodziną    29.04
11. Od Beaty i Tomasza Lipińskich    31.04
12. Od przyjaciół z Jelnej Ireny i Tomasza    3.05
13. Od sąsiadów Rudnickich    4.05