+ Danuta Kania


Pogrzeb Judaszówka 2020-10-28


W kościele w Judaszówce


1. Od Uczestników Pogrzebu                                    10 grudnia 16.00
2. Od córki Janiny z mężem                                      7 czerwca 2021 18.00
3. Od syna Andrzeja z żoną                                      12 czerwca 18.00
4. Od wnuczki Sylwii z rodziną                                  21 czerwca 18.00
5. Od wnuka Sławomira z żoną                                 26 czerwca 18.00
6. Od wnuka Adriana                                               30 czerwca 18.00
7. Od Mariana Kani z rodziną                                    22 sierpnia 9.00
8. Od swata Gancarczyka z rodziną                           3 września 18.00

 

Msze poza Parafią (przez ks. Zdzisława Bieleckiego z parafii Mychów k. Ostrowca Świętokrzyskiego):


1. Od sąsiadów Gancarzów i Urbanów    5.05.2021 r.
2. Od Bogusława Matuszek z rodziną    6.05
3. Od Joanny i Andrzeja Wiatr z rodziną    10.05
4. Od Stefanii i Radosława Bieleckich z dziećmi    11.05
5. Od Stanisławy Wiatr i Piotra Płachty    12.05
6. Od Adama i Krystyny Dziadosz z dziećmi    13.05
7. Od Józefa Kani z rodziną    17.05
8. Od Stefana Kani z rodziną    18.05
9. Od Zbigniewa i Lucyny Bogdan    19.05
10. Od siostrzeńca Janusza i siostrzenicy Marii    20.05
11. Od Heleny Potaczała z rodziną    24.05
12. Od bratowej z rodziną    25.05
13. Od Doroty i Małgorzaty z rodzinami    26.05
14. Od rodziny Bojanów    27.05
15. Od Łukasza i Katarzyny z rodziną    31.05
16. Od rodziny Kania z Rudy    1.06
17. Od rodziny Rzeszótków i Kosiorowskich z Przyłęka    2.06
18. Od Teresy Siuzdak z rodziną    3.06
19. Od Grzegorza Siuzdak z rodziną    4.06