Pogrzeb Jelna 07.01.2021

 


Msze za + Jana Woźniaka

 

W kościele w Jelnej w 2021r:


1.    Od uczestników pogrzebu                       3.02 g. 17.00
2.     Od chrześniaka Łukasza z rodziną           12.02 g. 7.00
3.     Od siostry Marianny z rodziną                19.02 g. 7.00
4.     Od sąsiadów                                        23.02 g. 17.00
5.    Od brata Stanisława z rodziną                 26.02 g. 7.00
6.     Od brata Marcina z rodziną                    5.02 g. 7.00
7.     Od rodziny Szydłów                              5.03 g. 7.00