Pogrzeb Jelna 13.01.2021


Msze za + Józefę Jagiełło

 

W kościele w Jelnej w 2021r:


1.    Od uczestników pogrzebu            10.02 g. 17.00
2.     Od rodziny Krawiec                17.02 g. 11.00
3.     Od córki Krystyny z rodziną        22.02 g. 17.00
4.     Od siostry Zofii                    8.03 g. 7.00
5.     Od chrześnicy Małgorzaty            11.03 g. 7.00
6.     Od wnuka Tadeusza z rodziną i prawnuczkami    14.03 g. 7.30
7.     Od wnuczki Renaty z rodziną i prawnukami        23.03 g. 17.00
8.     Od wnuczki Anny z rodziną i prawnukami        7.04 g. 7.00
9.     Od córki Antoniny z rodziną        12.04 g. 17.00
10.    Od wnuczki Anny z Tarnogóry    23.04 g. 17.00

Msze do odprawienia poza parafią (przez ks. Zdzisława Bieleckiego z parafii Mychów koło Ostrowca Świętokrzyskiego)


1.    Od sąsiadów    5.04
2.    Od rodziny Bajów   6.04
3.    Od Marii Drożdżal z rodziną    7.04
4.    Od Doroty Zygmunt z rodziną    8.04
5.    Od Marii Bieleckiej z rodziną    9.04
6.    Od Zbigniewa Kłuska z Gliwic    10.04
7.    Od Zbigniewa Kłuska z Gliwic    12.04
8.    Od siostry Weroniki z mężem z Gliwic    13.04
9.    Od siostry Weroniki z mężem z Gliwic    14.04
10.    Od córki Antoniny z rodziną    15.04
11.    Od prawnuczki Dominiki    16.04
12.    Od Józefa Padowskiego z Rudy Łańcuckiej    17.04
13.    Od brata Tadeusza z rodziną    19.04
14.    Od Janusza Szantuli z rodziną    20.04
15.    Od Zofii Turek    21.04
16.    Od Stanisława Jagiełło z synami    22.04
17.    Od chrześnicy Haliny Koprek z rodziną    23.04
18.    Od Beaty i Czesława Jagiełło z rodziną    24.04
19.    Od Danuty i Andrzeja Duda z rodziną    25.04
20.    Od Haliny i Stanisława z rodziną    26.04
Od chrześniaka i rodziny Kuszajów    27.04