Pogrzeb JELNA 2021-05-10


Msze św. za + Janinę Woźniak

 

W roku 2021


1.    Od uczestników pogrzebu            9.09 g. 7
2.    Od krewnych                    26.10 g. 17
3.    Od krewnych                    30.10 g. 7
4.    Od sąsiadów                    8.11 g. 17
5.    Od Stanisława z rodziną                15.10 g. 7
6.    Od Marcina z rodziną                1.09 g. 7
7.    Od Marianny z mężem i dziećmi        2.09 g. 7
8.    Od córki Doroty i wnuczki Lidii            4.09 g. 7
9.    Od Haliny i Mariana z rodziną            3.11 g. 7

 

Msza św. która będzie odprawiona w 2022 r.


Od rodziny Gomolów 25.01.2022 g.7