Pogrzeb w Judaszówce dn. 21.08.2021 g. 11.00


Msze św. za + Józefę Płachtę

 

1. Od uczestników pogrzebu                                                      7.12.2021 g. 18.00

Msze św. w roku 2022 (terminy podane będą we wrześniu):

1. Od męża Jana        18.01
2. Od córki Marii z mężem        27.01
3. Od córki Zofii        10.02
4. Od syna Antoniego z żoną        1.03
5. Od wnuczki Magdaleny z rodziną        22.03
6. Od wnuczki Elżbiety z rodziną        2.04
7. Od wnuka Franciszka z rodziną        21.04
8. Od wnuka Piotra z rodziną        12.05
9. Od wnuka Macieja z rodziną        25.05
10. Od wnuków i prawnuków        1.06

Msze św., które będą odprawione poza parafią (Ks. Zdzisław Bielecki z parafii Mychów):

1. Od Henryka, Marii i Joanny 12.01.2022
2. Od sąsiadów Julii, Krystyny i Mariusza z rodziną 13.01
3. Od sąsiadów 14.01
4. Od Józefy Siuzdak z Mielca 15.01
5. Od Czesława Baja z rodziną 16.01
6. Od sąsiadów Kozłowskich i Płachtów 17.01
7. Od rodziny Banasiów z Huciska 18.01
8. Od koleżanek i kolegów Zofii z pracy 19.01
9. Od koleżanek i kolegów Zofii z pracy 20.01
10. Od Zdzisława Stalicy z rodziną 21.01
11. Od Kazimierza Płachty z rodziną 22.01
12. Od Jana i Heleny Romańskich 23.01
13. Od rodziny Kiełbowiczów 24.01
14. Od rodziny Jarosiewiczów 25.01
15. Od rodziny Hawro 26.01
16. Od wnuka Bogumiła z żoną 27.01
17. Od wnuka Bogumiła z żoną 28.01
18. Od wnuka Bogumiła z żoną 29.01
19. Od Katarzyny i Stanisława Płachta z rodziną 30.01
20. Od Katarzyny i Stanisława Płachta z rodziną 31.01
21. Od Haliny i Kacpra Sarzyńskich 1.02
22. Od bratowej Heleny i Romana 2.02
23. Od chrześnicy Doroty z rodziną 3.02
24. Od Genowefy i Krzysztofa Łoinów 4.02
25. Od Marii i Stanisława Kłopot 5.02