Pogrzeb w Jelnej dn. 15.11.2021 g. 14.00

Msze św. za + Janinę Kiełbowicz

 

Od uczestników pogrzebu 15.12.2021 g. 17.00               

 

Msze św. w roku 2021:

 1. od męża 17.12.2021 g. 7.00
 2. od córki Jolanty z rodziną 21.12.2021 g. 7.00
 3. od córki Aliny z mężem i wnukiem 29.12.2021 g. 17.00

Msze św. w roku 2022:

 1. od syna Stanisława z rodziną 19.01.2022 g. 17.00
 2. od syna Wiesława z rodziną 28.01.2022 g. 17.00
 3. od wnuka Marcina z Kingą 07.02.2022 g. 17.00
 4. od Przemka z prawnukami 09.02.2022 g. 7.00
 5. od rodziny Bosak 16.02.2022 g. 17.00
 6. od siostry Marii z rodziną 25.02.2022 g. 17.00
 7. od Edwarda Zawadzkiego z rodziną 05.03.2022 g. 7.00
 8. od sąsiadów Deców 12.03.2022 g. 17.00
 9. od Franciszki Zawadzkiej z rodziną 23.03.2022 g. 17.00

Msze św., które będą odprawione poza parafią (Ks. Zdzisław Bielecki - od 29.09.2022 r):

 1. od koleżanek z pracy córki i synowej ze szpitala (1/2)
 2. od koleżanek z pracy córki i synowej ze szpitala (2/2)
 3. od pracowników Szkoły Podstawowej w Jelnej
 4. od rodziny Więcławów i Proniów
 5. od rodziny Wołek i Olborskich
 6. od Dąbrowskich z Malenisk
 7. od Grabowskich
 8. od Bigosów
 9. od Janusza Błajda z rodziną
 10. od rodziny Łoniów z Huciska
 11. od rodziny Wawrzaszków
 12. od Marii Padowskiej z rodziną z Łukowej
 13. od Krystyny i Edwarda Baj z rodziną z Łukowej
 14. od Janusza i Wiesławy Padowskich z rodziną z Łukowej
 15. od Doroty i Bogdana Siuzdak z rodziną
 16. od kuzynek Haliny i Wieśki z rodziną
 17. od rodziny Bielaków
 18. od szwagra Stanisława z rodziną
 19. od sąsiadów
 20. od sąsiadów Kostków
 21. od Herdynów
 22. od Kuszaj Krzysztofa
 23. od Kuszaj Janusza
 24. od Kuszaj Józefy
 25. od Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej
 26. od Henryka Szydło
 27. od rodziny Łyków
 28. od Elżbiety i Janusza Strojka
 29. od koleżanek z pracy ze szpitala (1/2)
 30. od koleżanek z pracy ze szpitala (2/2)
 31. od rodziny Zawadzkich
 32. od Darka i Beaty Szydło
 33. od Krzysztofa Drożdżala z rodziną
 34. od Związku Solidarność Hortino