Pogrzeb w Jelnej dn. 16.11.2021 g. 15.00

Msze św. za + Leszka Smołę

 

Od uczestników pogrzebu 22.12.2021 g. 17.00   

 

Msze św. w roku 2022:

 1. od dzieci 17.01.2022 g. 17.00
 2. od siostry z rodziną 26.01.2022 g. 17.00
 3. od rodziny Machowskich z Łętowni 31.01.2022 g. 7.00
 4. od Ireny Pikor 12.02.2022 g.17.00
 5. od Ewy Bąk z rodziną 17.02.2022 g. 17.00
 6. od Zbigniewa Bąk z rodziną 19.02.2022 g. 17.00
 7. od rodziny Zamojskich 09.03.2022 g.17.00
 8. od Sylwii Filip z rodziną 24.03.2022 g. 17.00
 9. od Andrzeja Zawrotniaka z rodziną 01.04.2022 g. 17.00
 10. od Dawida Zawrotniaka z rodziną 12.04.2022 g. 17.00
 11. od Krzysztofa z rodziną 30.04.2022 g. 7.00
 12. od sąsiadów 06.06.2022 g.17.00
 13. od sąsiadki Zofii 11.06.2022 g.7.00
 14. od rodziny Machowskich 25.06.2022 g.7.00

Msze św., które będą odprawione poza parafią:

 1. od właścicieli i pracowników Firmy Blachodach       24.11.2021 (o.Artur)
 2. od Tomasza i Ani                                                25.12.2021 (o.Artur)
 3. od Elżbiety i Janusza Strojek                                09.02.2022 (o.Artur)
 4. od Stowarzyszenia Sarzyńscy Zwiadowcy Historii    15.02.2022 (o.Artur)
 5. od Mieczysława i Małgorzaty Bąk                          16.02.2022 (o.Artur)
 6. od Marii i Jana Siwiec                                          19.02.2022 (o.Artur)
 7. od Marii i Waldemara Kryla                                   21.02.2022 (o.Artur)
 8. od Jadwigi Kraśniewskiej                                      22.02.2022 (o.Artur)
 9. od znajomych z Muzeum Ziemi Leżajskiej               23.03.2022 (o.Artur)
 10. od koleżanek i kolegów Arka ze Szkoły Podstawowej 30.03.2022 (o.Artur)
 11. od Mirka z rodziną                                            04.05.2022 (o.Artur)
 12. od kolegów i koleżanek córki Aldony                    11.07.2022 (o.Artur)
 13. od przyjaciół córki Aldony                                    12.07.2022 (o.Artur)
 14. od koleżanek z Oddziału Laryngologii ze Szpitala św. Łukasza w Tarnowie 13.07.2022 (o.Artur)