Pogrzeb w Jelnej dn. 12.02.2022 g. 14.00

 

Msze św. za + Julię Wojtanowską

 

Od uczestników pogrzebu                                    24.02.2022 r. g. 7

 

W kościele w Jelnej w 2022 roku:

 

1.  Od synów Józefa, Dariusza i Andrzeja                1.03 g. 7
2.  Od córki Janiny z mężem i dziećmi                    23.03 g. 17
3.  Od córki Ireny                                                26.02 g. 7
4.  Od wnuka Piotra                                             8.03 g. 7
5.  Od wnuczki Lucyny z rodziną                            9.03 g. 7
6.  Od wnuczki Teresy z rodziną                            10. 03 g. 7
7.  Od wnuka Mariusza z rodziną                           11.03 g. 7
8.  Od wnuczki Marii z rodziną                               12.03 g. 7
9.  Od syna Tadeusza                                           14.03 g. 7
10. Od Heleny i Stanisława Jagiełłów z rodziną        15.03 g. 7

 

Msze św., które będą odprawione poza parafią:


1. Od Zofii Kozłowskiej                                16.01.2023 (o.Longin)
2. Od wnuczki Beaty z rodziną                      27.02.2023 (o.Artur)
3. Od Mariana Nera z rodziną                       28.02.2023 (o.Artur)
4. Od bratowej                                          01.05.2023 (o.Artur)
5. Od Bajów z rodziną                                02.05.2023 (o.Artur)
6. Od rodziny Nerów                                  01.07.2023 (o.Ferdynand)
7. Od trzymanicy Jolanty z rodziną                02.07.2023 (o.Ferdynand)
8. Od rodzin Wojdyłów i Lipińskich                03.07.2023 (o.Ferdynand)
9. Od Danuty Wojdyła                                04.07.2023 (o.Ferdynand)
10. Od Michaliny Rychel                              05.07.2023 (o.Ferdynand)
11. Od Tomasza Wojtanowskiego z rodziną    06.07.2023 (o.Ferdynand)
12. Od wnuczki Moniki z mężem                  07.07.2023 (o.Ferdynand)
13. Od synowej Wandy z synem Szymonem   08.07.2023 (o.Ferdynand)
14. Od rodziny Jandzińskich                        09.07.2023 (o.Ferdynand)
15. Od Elżbiety Siuzdak                              10.07.2023 (o.Ferdynand)
16. Od Franciszka z Przychojca                     11.07.2023 (o.Ferdynand)