Pogrzeb w Jelnej dn. 25.02.2022 g. 10.00

 

Msze św. za + Stanisława Kanię

 

1. Od uczestników pogrzebu                                   28.03.2022 r. g. 7

 

W kościele w Jelnej w 2022r:


1. Od rodziny Grzywnych                                        4.04 g. 7
2. Od kuzynki Jolanty z mężem                                8.04 g. 7
3. Od Mariana Kani                                                20.08 g. 7
4. Od siostry Grażyny z rodziną                               30.09 g. 17

 

Msze św., które będą odprawione poza parafią:


1. Od rodziny Betka                                            14.09.2022 (o.Artur)
2. Od siostrzeńca z rodziną                                  19.09.2022 (o.Ferdynand)
3. Od sąsiadów Klimków                                      23.09.2022 (o.Artur)
4. Od rodzin Skibów i Murdziów ze Starego Miasta  24.09.2022 (o.Artur)