Pogrzeb Judaszówka 03.05.2022 g.14.00

 

Msze św. za + Jana Płachtę

 

od uczestników pogrzebu 07.06.2022

 

W kościele w Judaszówce w 2022r:

 

1. od córki Marii z rodziną 10.06.2022
2. od córki Zofii 15.06.2022
3. od syna Antoniego z rodziną 20.06.2022

4. od rodziny Henryka i Marii Sarzyńskich oraz Joanny z dziećmi 21.06.2022
4. od siostry Heleny Łoin z mężem 24.06.2022
5. od wnuczki Elżbiety z rodziną 28.07.2022
6. od wnuka Franciszka z rodziną 05.08.2022
7. od wnuka Piotra z rodziną 25.08.2022
8. od wnuka Macieja z rodziną 03.09.2022
9. od Marii i Władysława Jarosiewicz 15.09.2022
10. od Haliny i Kaspra Sarzyńskich 27.09.2022
11. od Heleny i Piotra Kiełbowicz 05.10.2022
12. od Zofii i Justyny Płachta z rodziną 17.10.2022
13. od Mariusza i Marzeny Kozłowskich z rodziną 29.10.2022

 

Msze do odprawienia poza Parafią (ks. Zdzisław Bielecki):

 
1. od czesława Baja z rodziną 16.05 2023 r.
2. od Tadeusza Rudzińskiego z rodziną 17.05
3. od Kazimierza Płachty z rodziną 18.05
4. od Marka Płachty z rodziną 19.05
5. od siostrzeńca Zdzisława z Jarosławia z rodziną 20.05
6. od Jana i Heleny Romańskich 22.05
7. od Katarzyny Płachta z rodziną 23.05
8. od rodziny Hawro 24.05
9. od rodziny Mosakowskich 25.05
10. od wnuczki Magdaleny z rodziną 26.05
11. od wnuka Bogumiła z rodziną 27.05
12. od wnuka Bogumiła z rodziną 29.05
13. od wnuka Bogumiła z rodziną 30.05
14. od Krzysztofa Łoina z rodziną 31.05
15. od Andrzeja Łoina z rodziną 1.06
16. od Doroty Sądej z rodziną 2.06
17. od rodziny Kołodziejów 3.06
18. od Justyny i Wojciecha Kiełbowiczów z rodziną 4.06
19. od koleżanek i kolegów z pracy Elżbiety 5.06