Pogrzeb w Jelnej dn. 14.05.2022 g. 14.00

 

Msze św. za + Jana Dubiela

 

1. Od uczestników pogrzebu                        25.10 g. 7.00

 

W kościele w Jelnej w 2022r:


1. Od syna Andrzeja                                   31.10 g. 7.00
2. Od córki Janiny i wnuczki Mileny              17.11 g. 17.00
3. Od Krystyny Kiełb z rodziną                     24.11 g. 17.00
4. Od rodziny Kulców                                  30.11 g. 17.00
5. Od rodziny Miazgów                                2.12 g. 7.00
6. Od rodziny Indyckich                               5.12 g. 7.00
7. Od rodziny Rudzińskich                            10.12 g. 7.00
8. Od rodziny Dubielów                               15.12 g. 17.00