Pogrzeb w Jelnej dn. 04.07.2022 g. 14.00

Msze św. za + Emilię Trojnar

 

1. Od uczestników pogrzebu 1.12.2022 r. g. 7


W kościele w Jelnej w 2022 r:


1. Od córki Ewy i wnuka Wojciecha z żoną 4.12 g. 7.30
2. Od wnuczki Lucyny z synami 23.12 g. 17
3. Od syna Jana z rodziną 28.12 g. 17


W kościele w Jelnej w 2023 r:


4. Od wnuczek Joanny, Katarzyny, Dominiki i ich rodzin      04.01.2023 g.17.00
5. Od rodziny Janczewskich                                             21.01.2023 g.17.00

 

Msze św., które będą odprawione poza parafią (Ks. Zdzisław Bielecki):


1. Od rodziny Spytma z Markowej 20.03.2023
2. Od rodzin Jandzińskich i Strojków 21.03
3. Od rodz. Marcinowskich 22.03
4. Od rodziny Dubielów z Grodziska Dolnego 25.03
5. Od rodziny Marchutów 27.03
6. Za + Emilię i Stefana od Kazimiery i Tadeusza z Białobrzeg 28.03
7. Od Stanisława i Haliny Jagiełło 29.03
8. Od rodzin Śmiałków i Lazarów 30.03
9. Od pracowników Szkoły Podstawowej w Jelnej 31.03
10. Od koleżanek córki 3.04
11. Od koleżanek Lucyny z pracy 4.04
12. Od rodziny Silbertów 5.04