Pogrzeb w Jelnej dn. 06.10.2022 g. 15.00

Msze św. za + Stanisława Nicponia

 

1. Od uczestników pogrzebu 13.02.2023 g. 7

 

W kościele w Jelnej w 2023r:


1. Od Urszuli Kamińskiej z rodziną 7.03 g. 7
2. Od Teresy Fil z rodziną 10.03 g. 17
3. Od Renaty Dec z rodziną 23.03 g. 17
4. Od Anny Kostek z rodziną 3.04 g. 7
5. Od brata Antoniego z żoną 28.04 g. 17
6. Od rodziny Kosiorów 6.05 g. 7
7. Od rodziny Klimków 12.05 g. 17
8. Od brata Czesława z rodziną 19.05 g. 17
9. Od siostry Marii z rodziną 3.06 g. 17
10. Od rodziny Słomianych 7.06 g. 17

 

Msze św., które będą odprawione poza parafią:


1. Od od siostry ciotecznej z rodziną z Huciska
2. Od opiekunki Eweliny
3. Od siostry Zofii z rodziną
4. Od sąsiadów Jagiełów