Pogrzeb w Jelnej dn. 07.01.2023 g. 13.00

 

Msze św. za + Zbigniewa Sarzyńskiego

 

1. Od uczestników pogrzebu 17.05 g. 7.00

 

W kościele w Jelnej w 2023r:


1. Od żony i córki 8.08 g. 17.00
2. Od mamy 10.08 g. 17.00
3. Od mamy 21.08 g. 7.00
4. Od siostry Teresy z rodziną 24.08 g. 7.00
5. Od siostry Teresy z rodziną 28.08 g. 7.00
6. Od siostry Janiny z rodziną i od rodziny Sroków 31.08 g. 7.00
7. Od chrześnicy Reginy 11.09 g. 17.00

 

Msze św., które będą odprawione poza parafią:


1. Od sąsiadów
2. Od sąsiadów
3. Od Mariana i Haliny Mierzwińskich z rodziną
4. Od chrzestnego Katarzyny
5. Od Zofii i Pawła Krawiec
6. Od Marii Drożdżal
7. Od szwagra Jana Majkuta z rodziną
8. Od rodziny Maziarz
9. Od kuzynki Kazimiery z rodziną i kuzynki Anny
10. Od rodziny Chowańców
11. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zarczyckiej
12. Od chrześniaka Kamila
13. Od kolegi Andrzeja z rodziną
14. Od kuzynki Zofii z mężem
15. Od kuzynki Zofii z mężem
16. Od rodziny Zagajów
17. Od ciotki Katarzyny z rodziną
18. Od Kazimierza Kielera z rodziną
19. Od Dyrekcji i Pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
20. Od Dyrekcji i Pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
21. Od sąsiadów Krzemińskich z rodziną
22. Od sąsiadów Krzemińskich z rodziną
23. Od rodzin Siuzdaków i Wiatrów
24. Od Józefa Sarzyńskiego z rodziną
25. Od kolegów i koleżanek córki Faustyny ze szkoły podstawowej
26. Od Róży koleżanek Joanny i Renaty
27. Od koleżanek i kolegów żony z Zakładu Diagnostyki Obrazowej ze Szpitala w Leżajsku
28. Od koleżanek i kolegów żony z Zakładu Diagnostyki Obrazowej ze Szpitala w Leżajsku
29. Od Haliny i Stanisława Jagiełło
30. Od Mirosława Sroki z żoną
31. Od sąsiadów z Kołaczni
32. Od rodziny Deców z Kołaczni
33. Od koleżanek siostry Teresy Magnat Jeżowe
34. Od Agnieszki i Tomasza Deców z rodziną
35. Od rodziny Kurlej z Woli Zarczyckiej
36. Od wychowawczyni, koleżanek i kolegów Faustyny z Liceum
37. Od rodziny Rudzińskich
38. Od chrześnicy Urszuli z rodziną
39. Od rodziny Sroków
40. Od Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie