Pogrzeb w Jelnej dn. 11.03.2023 g. 13.00

 

Msze św. za + Stanisława Kostka

 

Od uczestników pogrzebu 11.09.2023 g. 17.00

 

W kościele w Jelnej w 2023r:


1. Od syna Jana z żoną 15.09 g. 17.00
2. Od wnuka Mirosława 20.09 g. 17.00
3. Od wnuczki Sylwii z rodziną 23.09 g. 17.00
4. Od wnuczki Anny z rodziną 30. 09 g. 17.00

 

Msze św., które będą odprawione poza parafią:


1. Od Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Leżajsku
2. Od córki z mężem
3. Od wnuczki Moniki z rodziną
4. Od wnuka Pawła z rodziną
5. Od rodziny Kołodziejów
6. Od syna z rodziną
7. Od wnuka Arkadiusza z żoną
8. Od wnuka Grzegorza
9. Od wnuczki Klaudii
10. Od rodziny Półćwiartków
11. Od rodziny Kątników
12. Od rodziny sąsiadów Ryczkowskich
13. Od Zofii Zawadzkiej z rodziną
14. Od chrześnicy Krystyny
15. Od pracowników firmy Altech
16. Od Haliny i Antoniego Drożdżal z Łukowej
17. Od rodziny Zająców
18. Od rodziny Misiów
19. Od Zarządu i Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku
20. Od Anny i Edwarda Zybura
21. Od rodziny Wragów z Łętowni
22. Od Marii i Józefa Sykała
23. Od Janusza z rodziną
24. Od Henryka Rup
25. Od Jadwigi Bryniarskiej z córką
26. Od Agaty Dudek z rodziną
27. Od pracowników Nadsańskiego Banku