Pogrzeb w Jelnej dn. 11.03.2023 g. 13.00

 

Msze św. za + Stanisława Kostka

 

Od uczestników pogrzebu 11.09.2023 g. 17.00

 

W kościele w Jelnej w 2023r:


1. Od syna Jana z żoną 15.09 g. 17.00
2. Od wnuka Mirosława 20.09 g. 17.00
3. Od wnuczki Sylwii z rodziną 23.09 g. 17.00
4. Od wnuczki Anny z rodziną 30. 09 g. 17.00

 

Msze św., które będą odprawione poza parafią:

(Odprawia ks. Zdzisław Bielecki Parafia Myków diec. sandomierska)

 1. Od Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Leżajsku 02.04.2024  
 2. Od córki z mężem 03.04.2024
 3. Od wnuczki Moniki z rodziną 04.04.2024
 4. Od wnuka Pawła z rodziną 05.04.2024
 5. Od rodziny Kołodziejów 06.04.2024
 6. Od syna z rodziną 08.04.2024
 7. Od wnuka Arkadiusza z żoną 09.04.2024
 8. Od wnuka Grzegorza 10.04.2024
 9. Od wnuczki Klaudii 11.04.2024
 10. Od rodziny Półćwiartków 12.04.2024
 11. Od rodziny Kątników 13.04.2024
 12. Od rodziny sąsiadów Ryczkowskich 15.04.2024
 13. Od Zofii Zawadzkiej z rodziną 16.04.2024
 14. Od chrześnicy Krystyny 17.04.2024
 15. Od pracowników firmy Altech 18.04.2024
 16. Od Haliny i Antoniego Drożdżal z Łukowej 19.04.2024
 17. Od rodziny Zająców 20.04.2024
 18. Od rodziny Misiów 22.04.2024
 19. Od Zarządu i Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Leżajsku 23.04.2024
 20. Od Anny i Edwarda Zybura 24.04.2024
 21. Od rodziny Wragów z Łętowni 25.04.2024
 22. Od Marii i Józefa Sykała 26.04.2024
 23. Od Janusza z rodziną 27.04.2024
 24. Od Henryka Rup 29.04.2024
 25. Od Jadwigi Bryniarskiej z córką 30.04.2024
 26. Od Agaty Dudek z rodziną 01.05.2024
 27. Od pracowników Nadsańskiego Banku 02.05.2024