Franciszkańska Młodzież Oazowa  w parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej była praktycznie od początku istnienia parafii. Niestety z wieloma przerwami, na które nie miała wpływu. Obecnie działa nieprzerwanie już 7 lat. FMO spotyka się regularnie w każdą sobotę (o godz. 15:30 (w czasie zimowym), 16:30 (w czasie letnim). Swoją obecnością uświetnia Mszę św. niedzielną o godz. 11.00 oraz wszelkie inne uroczystości. Animatorem porządkowym jest Sabina Iskra. Animatorzy muzyczni: Karolina Pucia i Karolina Hałaj. Moderatorem oazy jest O. Sadok Strąkowski OFM.

 

FMO obecnie liczy dwanaście dziewczyn:
1) Agnieszka Zygmunt
2) Sabina Iskra
3) Marcelina Berestka
4) Karolina Golik
5) Karolina Hałaj
6) Karolina Pucia
7) Paulina Kiełbowicz
8) Jagoda Jagieła
9) Katarzyna Iskra
10) Katarzyna Waśkiewicz
11) Sylwia Dubiel
12) Faustyna Sarzyńska

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;

abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda,
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

światło, tam gdzie panuje mrok;

radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;…