+ Józef Martula


1.    Od uczestników Pogrzebu                22.03.2019 g. 7.00
2.    Od żony Julii                                  8.05 g. 7.00
3.    Od syna Zenona                             22.06 g. 18.00
4.    Od syna Wiesława z rodziną            26.07 g. 7.00
5.    Od synów                                             misje
6.    Od kolegów z brygady syna Zenona        misje
7.    Od kolegów z pracy syna Zenona            misje
8.    Od rodziny Krówków                              misje
9.    Od bratanic ze Starego Miasta                misje
10.    Od rodziny Kaszubów                      11.04 g. 18.00
11.    Od sąsiadów                                  6.06 g. 18.00