Msze św. za + Anielę Ząbczyk

 

                                                                                                          Pogrzeb Jelna 03.03.2019


2019r w kościele w JELNEJ


1.    od uczestników pogrzebu 07.12.2019 g. 7.00
2.    od męża Stefana 23.11.2019 g. 17.00
3.    od syna Kamila 14.12.2019 g.7.00
4.    od córki Pauliny 22.12.2019 g.17.00
5.    od córki Andżeliki z mężem 28.12.2019 g. 7.00
6.    od mamy Marii 30.12.2019 g.17.00


2020r w kościele w JUDASZÓWCE


1.    od siostry Ireny z mężem            07.01
2.    od siostry Elżbiety z rodziną            26.01
3.    od chrześniaka Adriana                25.02
4.    od rodzin Kostyrów i Strojków            25.03
5.    od Janusza Strojka z rodziną            16.04


2020r w kościele w JELNEJ


1.    od rodziny Kurasów                01.01 g. 17.00
2.    od rodziny Dec                    07.01 g. 7.00
3.    od rodziny Niemczyków            11.01 g. 17.00
4.    od swatów Piotra i Elżbiety            15.01 g. 7.00
5.    od rodziny z Jelnej                20.01 g. 17.00
6.    od rodziny z Jelnej                27.01 g. 7.00
7.    od rodziny Klimków                03.02 g. 17.00
8.    od rodziny Kołodziejów                11.02 g. 7.00
9.    od członków Róży Kania            23.02 g. 17.00
10.    od rodziny Kosiorów                06. 03 go 17.00
11.    od Krystyny z mężem                12.03 g. 7.00
12.    od chrześniaka Rafała z rodziną            13.02 g. 17.00
13.    od szwagra Józefa z rodziną            17.03 g. 7.00
14.    od rodziny Stępniów                19.03 g. 17.00
15.    od koleżanek i kolegów z Technikum Pauliny    23.03 g. 7.00
16.    od koleżanek Pauliny                25.03 g. 17.00
17.    od koleżanek i kolegów z Hortino (1z15 intencji)    29.03 g. 7.00
18.    od koleżanek i kolegów z Hortino (2z15 intencji)    01. 04 g. 17.00
19.    od koleżanek i kolegów z Hortino (3z15 intencji)    02.04 g. 7.00
20.    od koleżanek i kolegów z Hortino (4z15 intencji)    04.04 g. 18.00
21.    od koleżanek i kolegów z Hortino (5z15 intencji)    08.04 g. 7.00
22.    od koleżanek i kolegów z Hortino (6z15 intencji)    14.04 g. 18.00
23.    od koleżanek i kolegów z Hortino (7z15 intencji)    17.04 g. 7.00
24.    od koleżanek i kolegów z Hortino (8z15 intencji)    19.04 g. 7.00
25.    od koleżanek i kolegów z Hortino (9z15 intencji)    22.04 g. 18.00
26.    od koleżanek i kolegów z Hortino (10z15 intencji)    25.04 g. 7.00
27.    od koleżanek i kolegów z Hortino (11z15 intencji)    01.05 g. 18.00
28.    od koleżanek i kolegów z Hortino (12z15 intencji)    05. 05 g. 7.00
29.    od koleżanek i kolegów z Hortino (13z15 intencji)    09.05 g. 18.00
30.    od koleżanek i kolegów z Hortino (14z15 intencji)    15.05 g. 7.00
31.    od koleżanek i kolegów z Hortino (15z15 intencji)    19.05 g. 7.00
32.    od Stanisława z rodziną                    21.05 g. 18.00
33.    od przyjaciół córki Pauliny                23.05 g. 7.00
34.    od Franciszka z rodziną                    25.05 g. 18.00
35.    od siostry Stanisławy z mężem                27.05 g. 7.00
36.    od rodziny Urbanów                    29.05 g. 18.00
37.    od cioci Gancarz                    31.05 g. 17.00
38.    od kolegów z Firmy Elektrotech                03.06 g. 7.00
39.    od Mateusza i Karoliny Zygmunt            06.06 g. 18.00
40.    od kolegów pracowników Hortino z Jelnej        08.06 g. 7.00
41.    od rodziny Wierzbickich                10.06 g. 18.00
42.    od sąsiadów                        14.06 g. 7.00
43.    od Zofii Grudysz z rodziną                18.06 g. 18.00
44.    od Elżbiety, Michała i Mariusza                20.06 g. 7.00
45.    od Cecylii i Edwarda Rytuba                25.06 g. 7.00
46.    od sąsiadów Mokrzyckich i Małeckich            26.06 g. 18.00
47.    od rodziny Zychów                    28.06 g. 17.00
48.    od Dec Doroty                        01.07 g. 7.00
49.    od Magdaleny i Grzegorza Wiśniewskich        04.07 g. 18.00
50.    od kolegów i koleżanek Pauliny                10.07 g. 7.00
51.    od rodziny Wziątków                    14.07 g. 18.00
52.    od rodziny Garbaczów                    18.07 g. 7.00
53.    od szwagra Bronisława z rodziną            20.07 g. 18.00
54.    od Janiny Zawadzkiej z rodziną                27.07 g. 7.00
55.    od Franciszki Zawadzkiej z rodziną            30.07 g. 18.00
56.    od koleżanek z Judaszówki                04.08 g. 18.00
57.    od rodziny Sowów z Judaszówki            06.08 g. 7.00
58.    od Krystyny i Wiesława Bogdan                16.08 g. 7.00
59.    od rodziny Kostyrów z Majdanu Łętowskiego        21.08 g. 18.00
60.    od koleżanek i kolegów emerytów            26.08 g. 7.00
61.    od sąsiadów i rodziny Wieszczek            02.09 g. 18.00
62.    od Andrzeja i Marty Mazurek z rodziną            08.09 g. 7.00
63.    od Bogusława i Lucyny Mazurek z rodziną        10.09 g. 18.00
64.    od rodziny Klimków                    17.09 g. 17.00
65.    od Marii Banach i Ficek Bożeny                19.09 g. 7.00
66.    od rodziny Mierzwów                    30.09 g. 18.00
67.    od rodziny Urbanów z Woli Zarczyckiej            05.10 g. 7.00
68.    od kuzyna Andrzeja z Barbarą i rodziną            08.10 g. 17.00
69.    od koleżanek i kolegów ze Smyczów            13.10 g. 7.00
70.    od pracowników Szpitala Leżajsk Zakład Diagnostyki Obrazowej 17.10 g. 17.00
71.    od rodziny Piewiczów z Leżajska            21.10 g. 7.00
72.    od Mariana Kani                    23.10 g. 17.00
73.    od rodziny Danysów                    29.10 g. 7.00
74.    od Teresy Kozyra i Danuty Kuraś            02.11 g. 7.00
75.    od koleżanek z klasy                    08.11 g. 17.00
76.    od koleżanek i kolegów z Hortino ze zmiany „U” (1z2 intencji) 12.11 g. 17.00
77.    od koleżanek i kolegów z Hortino ze zmiany „U” (2z2 intencji) 14.11 g. 7.00
78.    od kolegów i koleżanek Kamila z klasy ze Szkoły Podstawowej 08.12 g. 17.00