Pogrzeb Jelna 19.01.2021


Msze za + Piotra Kochmana

 

W kościele w Jelnej:


1.    Od uczestników pogrzebu            13.02 g. 7.00
2.   Od najbliższej rodziny                   9.03 g. 7.00

3. Od siostrzeńca                               13.04 g. 7.00