Za + Bronisławę Mazur


Pogrzeb JELNA 05.06.2021 r.


Msze św. w 2021 roku


1. Od syna – O. Zefiryna                                                24.06 g. 17
2. Od uczestników pogrzebu                                           17.09 g. 17
3.  Od syna Czesława z rodziną                                       20.09 g. 17
4.  Od bratanicy Zofii z Jelnej                                          27.09 g. 17
5. Od     bratanicy Elżbiety z rodziną ze Stalowej Woli        8.10 g. 7
6.  Od bratanicy Marii z rodziną z Sanoka                         20.10 g. 7

7. Od Patryka Krukowskiego                                           23.10 g. 7
8.  Od Gabrieli z rodziną z Sanoka                                   24.10 g. 17
9.  Od bratanicy Małgorzaty z rodziną                             16.11 g. 17
10.  Od bratanicy Genowefy z rodziną                               29.11 g. 17
11.  Od bratanicy Czesławy z rodziną                              15.12 g. 17
12. Od wspólnoty klasztoru w Jelnej                                24.12 g. 7

 

Msze św. odprawione przez O. Zefiryna:

  1. Od rodziny Kozłowskich                                             30.08 g. 17
  2. Od Bronisława Kani z rodziną                                     31.08 g. 7.00
  3. Od rodziny Jandzińskich                                            1.09 poza parafią

 

Msze św., które zostaną odprawione  w 2022 roku


4. Od Justyny i Piotra Nizioł z dziećmi        03.01 g. 7
5. Od Marii i Mariana Szczepańskich z rodziną        08.01 g. 17
6. Od rodzin Szymańskich i Rudzińskich        12.01 g. 7
7. Od rodziny Ząbczyków        17.01 g. 17
8. Od chrześniaka Kazimierza        20.01 g. 7
9. Od rodzin Wiatrów i Dąbków        22.01 g. 17
10. Od Sióstr Niepokalanego Serca NMP z Leżajska        26.01 g. 17
11.  Za + Bronisławę i Michała Mazurów od FZŚ        29.01 g. 7
12. Za + Bronisławę i Michała Mazurów od FZŚ        4.02 g. 17
13. Od koleżanek o. Zefiryna z klasy – Grażyny i Doroty        7.02 g. 7
14. Od Jana i Beaty Wasylewicz        9.02 g. 17
15. Od Karoliny i Radosława Klimek        11.02 g. 7
16. Od rodziny Pączków        14.02 g. 17
17. Od rodziny Buśków z Radecznicy        19.02 g. 7
18. Od Ryszarda Sawa i Lecha Kozioł z Radecznicy        21.02 g. 7
19. Od rodziny Jęczalik z Radecznicy        23.02 g. 7
20. Od pracowników klasztoru w Radecznicy        25.02 g. 7
21. Od pracowników klasztoru w Radecznicy        26.02 g. 17
22. Od pracowników klasztoru w Radecznicy        28.02 g. 7
23. Od Krystyny Polskiej z rodziną       2.03 g. 17
24. Od rodzin Sarzyńskich i Kozłowskich        7.03 g. 7
25. Od bratowej ze Smyczów        10.03 g. 17
26. Od Józefa Szczepańskiego z rodziną        23.03 g. 7
27. Od rodziny Mączków z Woli Zarczyckiej        25.03 g. 17
28. Od sąsiadów        30.03 g. 17
29. Od sąsiadów        2.04 g. 7
30. Od Józefy Kuszaj        7.04 g. 17
31. Od członków Róży Różańcowej        11.04 g. 7
32. Od Marii i Franciszka Nizioł        13.04 g. 17
33. Od Stanisławy, Joanny i Andrzeja Wiatr        19.04 g. 17
34. Od Patrycji i Krzysztofa Wiatr        21.04 g. 7
35.  od Steni i Radosława Bieleckich z dziećmi        25.04 g. 17
36. Od Zofii i Tadeusza Wośko        30.04 g. 17
37. Od Parafian z Radecznicy        31.05 g. 7
38. Od Anny i Jerzego Batorskich        04.06 g. 17
39. Od rodzin Smarkalów i Batorskich        7.06 g. 7
40. Od przyjaciół syna Czesława z Madrytu        15.06 g. 7
41. Od rodziny Rozwadowskich        18.06 g. 17
42. Od rodzin Grabowskich i Banasiów        23.06 g. 7
43. Od Antoniego i Katarzyny Majewskich        28.06 g. 7
44. Od rodzin Mołdochów i Flisów        15.07 g. 17
45. Od rodziny Jakubowskich        23.07 g. 17
46. Od rodziny Jagiełów        30.07 g. 17
47. Od rodziny Stępniów z Huciska        2.08 g. 7
48. Od rodziny Chojnackich        5.08 g. 17
49. Od sąsiadów        10.08 g. 7
50. Od rodziny Tudrynów        18.08 g. 17
51. Od Ewy i Ireneusza Kania        23.08 g. 17
52. Od rodziny Czaja        29.08 g. 17

53. Od rodziny Czaja        5.09 g. 17
54. Od Magdaleny Czapla        17.09 g. 17