Pogrzeb w Jelnej dn. 14.12.2021 g. 11.00

Msze św. za + Janusza Kozyrę

 

1. Od uczestników pogrzebu                      19.01.2022 g. 7
2. Od żony Barbary                                   13.02 g. 7.30
3. Od syna Mateusza z żoną                       9.03 g. 17
4. Od córki Anny z rodziną                         17.03 g. 17
5. Od Krystyny i Juliana                             31.03 g. 17

6. Od Jakuba i rodziny Jagiełłów                 09.04 g. 17

 

 

Msze św. odprawione przez ks. Zdzisława Bieleckiego z parafii Mychów koło Ostrowca Świętokrzyskiego (diec. Sandomierska):

1. Od sąsiadów Wiatrów z rodziną 16.06.2022 r.
2. Od sąsiadów Kaniów 17.06
3. Od Mieczysława i Krystyny Zawadzkich z rodziną 18.06
4. Od rodziny Pietrkiewicz z Chałupek Dębniańskich 20.06
5. Od Marii Dresler z rodziną 21.06
6. Od Sławomira Dreslera 22.06
7. Od rodziny Ząbczyków 23.06
8. Od rodziny Bączek 24.06
9. Od Zofii Jandzińskiej 25.06
10. Od Dariusza Motyki z rodziną 27.06
11. Od Janiny Kani sąsiadki z synową 28.06
12. Od bratowej Teresy 29.06
13. Od bratanicy Barbary i bratanka Roberta 30.06
14. Od rodziny Dołęgów 1.07
15. Od sąsiadów Sarzyńskich 2.07
16. Od Haliny i Jana Majder 4.04
17. Od Mariana Chmury 5.07
18. Od Mariusza Pączki z rodziną 6.07
19. Od Ireny Wiatr z rodziną 7.07
20. Od rodziny Staroniów 8.07
21. Od rodziny Majdrów 9.07
22. Od Andrzeja Kozdry 11.07
23. Od Michała i Janusza Janik 12.07
24. Od Michała i Janusza Janik 13.07
25. Od Michała i Janusza Janik 14.07
26. Od Ryszarda i Mieczysława z Koła Łowieckiego POLANA 15.07
27. Od rodziny Lipińskich 16.07
28. Od koegów z Koła Łowieckiego Polana z Nowej Sarzyny 18.07
29. Od rodziny Szendałów 19.07
30. Od rodziny Kozyrów z Nowej Sarzyny 20.07
31. Od Danuty i Zbigniewa Deców z rodziną 21.07
32. Od rodzin Kozyrów i Kojdrów 22.07
33. Od pracowników przychodni Panorama w Nowej Sarzynie 23.07

34. Od pracowników spółki WODREM 24.06