Pogrzeb w Jelnej dn. 22.07.2022 g. 14.00

Msze św. za + Jana Kowala

 

1. Od uczestników pogrzebu                    9.12.2022 r. g. 17.00

 

W kościele w Jelnej w 2023 r.:


1. Od córki Krystyny                                            11.01.2023 g.17.00
2. Od syna Zdzisława                                           28.01.2023 g.7.00
3. Od Krzysztofa i Heleny Mierzwów                      16.02.2023 g.17.00
4. Od syna Tomasza z rodziną                               01.03.2023 g.17.00
5. Od wnuczek Julii i Zuzanny                               18.03.2023 g.7.00
6. Od pracowników Szkoły Podstawowej w Jelnej    05.04.2023 g.7.00
7. Od chrześniaka Stanisława z rodziną                  29.04.2023 g.17.00
8. Od rodziny Kaniów                                           15.05.2023 g.17.00
9. Od sąsiadów Rudnickich i Wiśniewskich              02.06.2023 g.7.00
10. Od syna Marka z żoną i dziećmi                       21.06.2023 g.17.00
11. Od kuzynki Marii                                            17.07.2023 g.7.00
12. Od Elżbiety i Mariana Bajów                            02.08.2023 g.17.00

Msze św., które będą odprawione poza parafią:

 1. Od rodziny Koniecznych 16.10.2023 (o.Izajasz)
 2. Od rodziny Maj 17.10.2023 (o.Izajasz)
 3. Od siostry Marii Mierzwy 18.10.2023 (o.Izajasz)
 4. Od siostrzeńców Barbary i Wiesława 19.10.2023 (o.Izajasz)
 5. Od rodzin Rudzińskich i Szymańskich 20.10.2023 (o.Izajasz)
 6. Od rodziny Dubielów 21.10.2023 (o.Izajasz)
 7. Od Dariusza Kowala z rodziną 23.10.2023 (o.Izajasz)
 8. Od Rodziny Małaszowskich 24.10.2023 (o.Izajasz)
 9. Od Marii Kowal 25.10.2023 (o.Izajasz)
 10. Od chrześniaka Kowala z rodziną 26.10.2023 (o.Izajasz)
 11. Od Zofii Kowal 27.10.2023 (o.Izajasz)
 12. Od swatów Lorysiów z rodziną 28.10.2023 (o.Izajasz)
 13. Od Janiny Dąbek z rodziną 30.10.2023 (o.Izajasz)
 14. Od Grażyny i Rafała z rodziną 31.10.2023 (o.Izajasz)
 15. Od koleżanek i kolegów Ireny i Tomasza 02.11.2023 (o.Izajasz)
 16. Od koleżanek i kolegów Ireny i Tomasza 03.11.2023 (o.Izajasz)
 17. Od koleżanek i kolegów Ireny i Tomasza 04.11.2023 (o.Izajasz)
 18. Od Elżbiety i Czesława Kozyrów 06.11.2023 (o.Izajasz)
 19. Od Beaty i Tomasza Lipińskich 07.11.2023 (o.Izajasz)