Pogrzeb Jelna 10.08.2022 godz. 14.00

 

Msze św. za + Stanisławę Pączka

 

 1. od uczestników pogrzebu   12.12.2022 g.17.00

W kościele w Jelnej w 2022 roku:

 1. od męża 14.12 g.7.00
 2. od syna z rodziną 16.12 g. 7.00
 3. od córki Anny z mężem 19.12 g. 17.00
 4. od córki Małgorzaty 22.12 g. 7.00
 5. od swatów Grzywna z rodziną 24.12 g. 7.00
 6. od córki Teresy z mężem 28.12 g.17.00
 7. od wnuków Amelii, Karola i Patrycji 30.12 g.17.00

W kościele w Jelnej w 2023 r :

 1. od Zofii Wiatr z rodziną                           02.01.2023 g.17.00
 2. od Agaty Wośko z rodziną                       23.01.2023 g.17.00
 3. od Janusza i Zofii Pączka                        11.02.2023 g.7.00
 4. od Heleny i Krzysztofa                            20.02.2023 g.17.00
 5. od trzymańca Leszka                             03.04.2023 g.17.00
 6. od Justyny i Krzysztofa Nienałtowskich    24.04.2023 g.7.00
 7. od Lidii i Szymona Biernackich                13.05.2023 g.17.00
 8. od Michała Pączki z rodziną                    30.05.2023 g.17.00
 9. od chrześnicy Anny z rodziną                  07.06.2023 g.7.00
 10. od brata z rodziną                               24.06.2023 g.17.00
 11. od wnuka Rafała                                 10.07.2023 g.17.00
 12. od rodziny Drożdżal                             25.07.2023 g.17.00
 13. od rodziny Jagiełów                             12.08.2023 g.7.00

Msze św. do odprawienia poza Parafią:

(Odprawia ks. Zdzisław Bielecki Parafia Myków diec. sandomierska)

 1. od Teresy Masełek 06.12.2023
 2. od rodziny Decowskich 07.12.2023
 3. od rodziny Marcinków 08.12.2023
 4. od Barbary i Stanisława Sularz (1z2) 09.12.2023
 5. od Barbary i Stanisława Sularz (2z2) 11.12.2023
 6. od emerytów z Urzędu Gminy Leżajsk (1z2) 12.12.2023
 7. od emerytów z Urzędu Gminy Leżajsk (2z2) 13.12.2023
 8. od Lidii i Janusza Kania z rodziną 14.12.2023
 9. od Stanisławy Grzech 15.12.2023
 10. od Agaty Siwiec z dziećmi 16.12.2023
 11. od Zofii i Wiesława (1z2) 18.12.2023
 12. od Zofii i Wiesława (2z2) 19.12.2023
 13. od Krystyny i Stanisłwa Kudyba 20.12.2023
 14. od szwagra Mariana i Beaty z rodziną 21.12.2023
 15. od chrześnicy Ireny z córką 22.12.2023
 16. od Zuzanny i Konrada Smoleńskich 23.12.2023
 17. od Mariusza Pączki z rodziną 27.12.2023
 18. od rodziny Herdynów (1z2) 28.12.2023
 19. od rodziny Herdynów (2z2) 29.12.2023
 20. od rodziny Kuszajów 30.12.2023
 21. od Antoniego, Ewy i Grzegorza 31.12.2023
 22. od Róży św. Faustyny z Malenisk 02.01.2024
 23. od rodziny Szczęchów i Szarek 03.01.2024
 24. od Jolanty i Andrzeja Masełek z rodziną 04.01.2024
 25. od Sebastiana z rodziną 05.01.2024
 26. od rodziny Rejczyków 08.01.2024
 27. od Krystyny i Antoniego Kołcz z Leżajska 09.01.2024
 28. od Wójta i Pracowników Urzędu Gminy w Leżajsku (1z3) 10.01.2024
 29. od Wójta i Pracowników Urzędu Gminy w Leżajsku (2z3) 11.01.2024
 30. od Wójta i Pracowników Urzędu Gminy w Leżajsku (3z3) 12.01.2024