Pogrzeb Jelna 14.08.2022 godz. 13.00

 

Msze św. za + Józefę Drożdżal

 

 1. od uczestników pogrzebu   09.12.2022 g. 7.00

W kościele w Jelnej w 2022 roku:

 1. od syna z rodziną 12.12 g. 7.00
 2. od córki Marii z rodziną 15.12 g. 7.00
 3. od córki Haliny z rodziną 21.12 g. 17.00
 4. od córki Stanisławy 23.12 g.17.00
 5. od córki Małgorzaty z mężem 27.12 g. 7.00

W kościele w Jelnej w 2023 roku :

 

1. od wnuczki Ewy z rodziną 13.01 g. 17.00
2. od wnuka Piotra z rodziną 25.01 g. 17.00
3. od wnuka Tomasza 1.02 g. 7.00
4. od wnuczki Anny 6.02 g. 17.00
5. od wnuczki Magdaleny z rodziną 18.02 g. 7.00
6. od wnuka Marka z rodziną 25.02 g. 17.00
7. od prawnuków 15.03 g. 17.00
8. od wnuczki Ilony z rodziną 29.03 g. 17.00
9. od wnuczki Agnieszki z rodziną 11.04 g. 17.00
10. od wnuka Maćka 22.04 g. 7.00
11. od wnuka Pawła z rodziną 5.05 g. 17.00
12. od wnuka Bartka 20.05 g. 7.00
13. od wnuka Darka 31.05 g. 17.00
14. od wnuczka Andrzeja z rodziną 9.06 g. 17.00
15. od wnuczka Łukasza z rodziną 23.06 g. 7.00
16. od wnuczki Bogusławy z rodziną 30.06 g. 17.00
17. od wnuczki Anny z rodziną 14.07 g. 7.00
18. od prawnuczki Ilony z mężem 1.08 g. 17.00
19. od chrześniaka Witolda z rodziną 22.08 g. 7.00
20. od Joanny, Stanisława i Antoniego Matusik 2.09 g. 17.00
21. od rodziny Trestka 9.09 g. 7.00
22. od wnuka Krzysztofa z rodziną 28.09 g. 17.00
23. od rodziny Muskusów 6.10 g. 17.00
24. od wnuka Grzegorza z rodziną 26.10 g. 17.00

 

 

Msze św. do odprawienia poza Parafią:

(Odprawia ks. Zdzisław Bielecki Parafia Myków diec. sandomierska)

 1. od rodziny Szydłów 13.01.2024
 2. od członków Róży Zofii Wierzbickiej 15.01.2024
 3. od rodziny Chejnoszów 16.01.2024
 4. od Bronisławy Bajor 17.01.2024
 5. od Uli Woźniak 18.01.2024
 6. od Stanisławy Skowronek oraz rodziny Krupczak  19.01.2024
 7. od rodziny Wiśniewskich 20.01.2024
 8. od rodziny Zychów 22.01.2024
 9. od sąsiadki Krystyny z rodziną 23.01.2024
 10. od Katarzyny i Kazimierza Mierzwa 24.01.2024
 11. od Stanisława i Danuty Kostek 25.01.2024
 12. od Heleny i Krzysztofa z rodziną 26.01.2024
 13. od Danuty Siuzdak 27.01.2024
 14. od Moniki Mądry 29.01.2024
 15. od Michała Pączki z rodziną 30.01.2024
 16. od Edwarda Pączki z rodziną 31.01.2024
 17. od rodziny Rudziński 01.02.2024
 18. od rodziny Miazgów 02.02.2024
 19. od personelu OIOM-u i Anestezjologii (1z2) 03.02.2024
 20. od personelu OIOM-u i Anestezjologii (2z2) 05.02.2024
 21. od Czesławy i Jana Gumieniak z rodziną 06.02.2024
 22. od Doroty i Mariusza Drożdżal 07.02.2024
 23. od rodziny Wierzbickich 08.02.2024
 24. od rodziny Kostków 09.02.2024
 25. od rodziny Kostków z Nowej Sarzyny 10.02.2024
 26. od sąsiadów z ul. Staszica klatka nr 1  12.02.2024
 27. od Jońców i Filów 13.02.2024
 28. od pracowników TEAM Gramatyka (1z2) 14.02.2024
 29. od pracowników TEAM Gramatyka (2z2) 15.02.2024
 30. od Józefa Gramatyki  16.02.2024
 31. od Aliny i Stanisława Indyckich  17.02.2024